Her shame episode 3

Β  πŸ’•πŸ‘‡πŸ½NEXT EPISODE πŸ‘‡πŸ½πŸ’• Β  Β  Her family is a shame; Part 3! As my wife baf finish, me with her go downstairs to go see her mama. When we knock enter the room wey dem dey, I surprise to see the sister don wear nicker. No be the same person wey wear almost nothing […]

Continue Reading

Her shame episode 2

nbsp; πŸ’•πŸ‘‡πŸ½NEXT EPISODE πŸ‘‡πŸ½πŸ’• Β  Her family is a shame; Part 2! My name na Chima. Na me be Precious husband. E worry me say my wife mama wan stay for my house small. The woman wahala too much. The last time wey she come, na so she just dey cause plenty quarrel for where […]

Continue Reading